کد چهار نوع ساعت زیبا و بامزه - بزرگترین سیستم خدمات وبلاگ نویسان

امروز چند نوع ساعت زیبا برای سایت ها و وبلاگ های فانتزی و دخترانه معرفی می نماییم. امیدوارم که لذت ببرید. با ما همراه باشید. 

توجه: ساعت ها بر اساس زمان در ایران تنظیم شده اند.

عمل کرد کد در مرورگرها (نرم افزار های تماشای سایت)

نگارشمرورگرعمل می کند/نمی کند
7.0Internet Explorerعمل می کند
3.0Mozilla Firefox (beta)عمل می کند
9.0Netscapeعمل می کند
 

در زیر شکل ساعت ها و نیز کد آن ها را مشاهده می فرمایید: (آن ها را در جایی از سایت یا وبلاگ خود که می خواهید نمایش یابد کپی کنید.)<script src="http://www.clocklink.com/embed.js"></script><script type="text/javascript" language="JavaScript">obj=new Object;obj.clockfile="2004-white.swf";obj.TimeZone="GMT0430";obj.width=150;obj.height=150;
obj.wmode="transparent";showClock(obj);</script><script src="http://www.clocklink.com/embed.js"></script><script type="text/javascript" language="JavaScript">obj=new Object;obj.clockfile="2003-pink.swf";obj.TimeZone="GMT0430";obj.width=150;obj.height=150;
obj.wmode="transparent";showClock(obj);</script><script src="http://www.clocklink.com/embed.js"></script><script type="text/javascript" language="JavaScript">obj=new Object;obj.clockfile="2002-orange.swf";obj.TimeZone="GMT0430";obj.width=150;obj.height=150;
obj.wmode="transparent";showClock(obj);</script><script src="http://www.clocklink.com/embed.js"></script><script type="text/javascript" language="JavaScript">obj=new Object;obj.clockfile="2001-brown.swf";obj.TimeZone="GMT0430";obj.width=150;obj.height=150;
obj.wmode="transparent";showClock(obj);</script>