کد جستجوگر پیشرفته (قابلیت جستجو در جستجوگر های مختلف) - بزرگترین سیستم خدمات وبلاگ نویسان

امروز کد بسیار جالبی را با بهره گیری از سایت لینکستان به شما عزیزان معرفی می نماییم. این کد امکان جستجو در موتور های جستجوگر مختلف جهان مثل گوگل، یاهو و… را برایتان فراهم می آورد. نحوه ی کار این کد را از دو عکس زیر می توانید بفهمید. لازم به ذکر است که این کد هیچگونه تبلیغاتی نداشته و خیلی راحت می توانید از آن استفاده کنید. پس با ما همراه باشید. 

     

نگارشمرورگرعمل می کند/نمی کند
7.0Internet Explorerعمل می کند
3.0Mozilla Firefox (beta)عمل می کند
9.0Netscapeعمل می کند
 

جهت استفاده کد زیر را در بخش ویرایش قالب سایت یا وبلاگ خود، و نیز در جایی که می خواهید نمایش یابد، کپی کنید. 

<table border="2" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-style:double; border-width:1px; border-collapse: collapse" bordercolor="#BCCAE2" width="140" id="جستجوگر حرفه ای" height="60"><tr>
<td width="88%" height="19" align="center" style="border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium">
<h1 style="margin-top: 0; margin-bottom: 1" dir="rtl">
<font size="3" color="#000080" face="Arial">جستجوگر</font></h1></td></tr><tr>
<td width="88%" height="63" align="center" valign="top" style="border-top-style: none; border-top-width: medium">
<body topmargin="0" leftmargin="0">
<form action="http://www.linkestan.com/Default.asp" method="POST" target="_blank">
<p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">
<input type="text" name="u_search" size="20" tabindex="1" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; color:#FF0000" dir="rtl" value="واژه جستجو" >
<select size="1" name="u_engine" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; text-align:justify; direction:ltr; color:#000080" dir="rtl">
<option value="http://www.google.com/search?q=" selected>Google</option>
<option value="http://search.yahoo.com/bin/search?p=">Yahoo</option>
<option value="http://search.msn.com/results.asp?q=">MSN</option>
<option value="http://search.aol.com/dirsearch.adp?query=">AOL</option>
<option value="http://www.altavista.com/cgi-bin/query?&q=">AltaVista</option>
<option value="http://www.mamma.com/Mamma?&query=">Mamma</option>
<option value="http://www.webcrawler.com/cgi-bin/WebQuery?searchText=">WebCrawler</option>
</select><input type="submit" value="بگرد" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; direction: rtl; color: #000000; background-color: #C0C0C0"></p>
</form></td></tr></table>
 
نظر یادتون نره